Medezeggenschap

De verkiezingen

Stemmen?

Waarom stemmen?
De afgelopen jaren was er weinig vertegenwoordiging voor bèta’s en medici. Dit heeft ertoe geleid dat de Universiteitsraad instemt met voorstellen die ongunstig zijn voor bèta’s en medische studenten. Jij en je medestudenten lopen bijv. de komende jaren 17 miljoen euro aan onderwijsinvesteringen mis! Met jouw stem kan je ervoor zorgen dat bèta’s en medici vertegenwoordigd worden in de Universiteitsraad.

Universiteitsraad

De Universiteitsraad is de gesprekspartner van het College van Bestuur en heeft inspraak op beleid dat elke faculteit aangaat. Kortom, zij bepalen de invulling van jouw onderwijs. Er zitten acht studenten in deze raad en zij worden gekozen via verkiezingen.

Faculteitsraad FWN

De Faculteitsraad van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen bestaat uit zeven studenten en controleert en spreekt mee met de directie van de faculteit, het Faculteitsbestuur. Ons doel: een partij op alle lagen van bestuur. De faculteitsraadsleden van PBMS zijn nauw betrokken met de universiteitsraadleden en adviseren elkaar. Zo wordt het beste voor bèta ’s en medici gemaakt!

Studentenraad LUMC

De Studentenraad van het LUMC bestaat zeven studenten. Net als bij FWN controleert zij de directie van het LUMC en vertegenwoordigt zij de ruim 3000 facultaire studenten.


Volg vooral onze socials!