Homepagina

Partij voor Bèta en Medische Studenten

Voor en door studenten: zo hoort medezeggenschap te zijn. Beslissingen over studenten, gemaakt met studenten. Hoe goed word jij momenteel vertegenwoordigd? En wat hebben de bestaande partijen voor jou gedaan?  De Partij voor Bèta en Medische Studenten (PBMS) is gericht op een universiteitsraad, faculteitsraad en studentenraad waar alle bèta en medische studenten zich vertegenwoordigd voelen.

De Partij voor Bèta en Medische Studenten is opgericht om alle bèta en medische studenten te vertegenwoordigen. Er zijn meer dan 5000 bètastudenten en 3000 LUMC-studenten, maar geen vertegenwoordiging in de universiteitsraad. Er zijn partijen die claimen de beta en medische student te vertegenwoordigen. Het resultaat? Geen besluitvorming die gunstig uitviel voor de beta en/of medische student. Onacceptabel.

De verkiezingen voor de Faculteitsraad, Studentenraad en de Universiteitsraad staan voor de deur. Met trots kunnen wij onze kandidaten aan jullie presenteren. Stuk voor stuk staan onze kandidaten te popelen om jullie te kunnen vertegenwoordigen.

De Universiteitsraad

Rebekka van Beek

Ik ben Rebekka en studeer geneeskunde. Afgelopen jaar was ik assessor in het LUMC waarbij ik mij heb ingezet voor de belangen van alle LUMC studenten op facultair en universitair niveau. Door samen te werken met FWN kwamen we erachter dat onze belangen heel dicht bij elkaar liggen en volledig genegeerd worden in de universiteitsraad. Als student voel ik mij dan ook niet vertegenwoordigd door de huidige raad. Samen met de PBMS gaan we daar verandering in brengen. Met een bioscience park waar je U tegen zegt vind ik dat onze faculteiten hun top-game horen te spelen. Daarom wil ik meer waardering, zodat de betas en medici toonaangevend en grensverleggend opgeleid worden.

De faculteitsraad – Faculteit Wiskunde- en Natuurwetenschappen

Pepijn Smals

Mijn naam is Pepijn en ik zit dit jaar in de opleidingscommissie van de bachelor Sterrenkunde. Daar werd ik me ervan bewust dat het onderwijs juist door input van de studenten kan worden verbeterd. Ik wil komend jaar een impact blijven maken, maar dan op facultair niveau. Ik wil me inzetten voor digitalisering van het onderwijs en studentenwelzijn. Zo moet de ICT gebruiksvriendelijk voor studenten worden. Verder moet de universiteit meer inzetten op preventieve maatregelen voor studentenwelzijn en de faciliteiten die zij biedt beter onder de aandacht brengen.

Victor van de Horst

Ik ben Victor en ik ben een vierdejaars bachelorstudent Wiskunde en Natuurkunde. De afgelopen jaren heb ik weinig gemerkt van de faculteitsraad: Wie zijn ze? Wat doen ze? Waar zijn ze? Ik wil een faculteitsraadslid zijn die in contact blijft met studenten; niet alleen tijdens verkiezingen om stemmen te trekken, maar het hele jaar door. Ik werp een scherpe blik op de faculteit en het bestuur. Pas dan blijft ons onderwijs en wetenschap groeien.

Studentenraad Faculteit Geneeskunde / LUMC

Crispijn Hoevenaars

Ik ben Crispijn en afgelopen jaar was ik de voorzitter van JVT2 Geneeskunde. Hier heb ik veel geleerd over medezeggenschap in het onderwijs op kleinschalig niveau. Komend jaar wil ik dat graag gaan gebruiken in de Studentenraad. Duidelijke communicatie met studenten staat bij mij hoog in het vaandel, stem daarom op mij voor de Studentenraad!

Sophia Boomsma

Mijn naam is Sophia, voorzitter van de jaarvertegenwoordiging van geneeskunde 1, en ik stel me dit jaar verkiesbaar voor de SR. Ik wil me inzetten voor o.a. minorenkeuzevrijheid waar (als we ons hier nú voor inzetten) de huidige eerstejaars als eerste van zullen profiteren, maar ook zaken als gratis tampons en maandverband. Dit laatste valt namelijk niet onder moderniseren, maar humaniseren.

Jule Bergsma

Hi! Mijn naam is Jule en ik zit in mijn vijfde jaar geneeskunde. De afgelopen jaren heeft er geen coassistent in de studentenraad gezeten, maar ik vind het belangrijk dat ook de coassistent wordt vertegenwoordigd! Ik wil mij inzetten voor knelpunten die leven onder coassistenten, waaronder het feedbacksysteem, en het verbeteren van de samenwerking tussen de studentenraad en de Leidse Co-Raad.

Amber Hofstede

De afgelopen jaren heeft er geen farmaceut in de studentenraad gezeten, daar ga ik verandering in brengen. Het is namelijk van belang dat alle opleidingen, ook de master Farmacie, worden vertegenwoordigd! Daarnaast wil ik mij inzetten voor ons studentenwelzijn; zoals velen van jullie hebben gemerkt tijdens de corona crisis is dit een belangrijk onderwerp. Waar ik onder andere naar streef is meer bewustwording vanuit de universiteit over ons vaak te drukke studentenleven, met als voorbeeld soms erg onhandige deadlines.


Volg vooral onze socials!