Homepagina

Partij voor Bèta en Medische Studenten

Voor en door studenten: zo hoort medezeggenschap te zijn. Beslissingen over studenten, gemaakt met studenten. Hoe goed word jij momenteel vertegenwoordigd? En wat hebben de bestaande partijen voor jou gedaan?  De Partij voor Bèta en Medische Studenten (PBMS) is gericht op een universiteitsraad, faculteitsraad en studentenraad waar alle bèta ’s en medische studenten zich vertegenwoordigd voelen.

Er zijn meer dan 6000 bètastudenten en 3000 LUMC-studenten, maar weinig vertegenwoordiging in de universiteitsraad. Gevolg? Discussies en beslissingen waar FWN’ers en LUMC’ers niet gehoord worden, zoals bij de verdeling van geld tussen faculteiten en specifieke onderwijsregels.

Er zijn partijen die claimen de béta- en medische student te vertegenwoordigen. We zien dat weinig in de praktijk. PBMS is een partij die op alle lagen actief is: Universiteitsraad, Faculteitsraad FWN en Studentenraad LUMC. Hierdoor zorgen we dat alle lagen in contact blijven en problemen aangekaart worden; ongeacht in welke raad.

De verkiezingen 2022 voor de Faculteitsraad, Studentenraad en de Universiteitsraad staan voor de deur. Stuk voor stuk staan onze kandidaten te popelen om jullie te kunnen vertegenwoordigen.

Check onze socials voor de gehele lijst! Instagram

De Universiteitsraad

Rebekka van Beek

Afgelopen jaren heb ik, vanuit de UR en als oud-assessor, gezien dat er enorm veel aandacht is voor studentenwelzijn, onderanderen zijn er meer studentpsychologen en hulpprogramma’s ingezet. Echter, dit lost niet de kern van het probleem op. Komend jaar wil ik met de PBMS focus op de kern leggen. De universiteit moet studeerbaarheid en studiedruk onder de loep nemen en onnodige bureacratische processen wegnemen.

Het is ook belangrijk dat studenten de regie houden over de manier waarop zij willen studeren. In plaats van dat studenten gedwongen worden tot het maken van een overdaad aan verplichte opdrachten en e-learnings, dat onnodige stress oplevert.

Met de kennis en ervaring die ik afgelopen jaar heb opgedaan de universiteitsraad kijk ik er enorm naar uit om jullie komend jaar ook te gaan vertegenwoordigen! Dat kan niet zonder jullie, dus stem PBMS!

Victor van der Horst

De bètafaculteit (Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen) is een van de grootste faculteiten van Leiden–met 6000 studenten zijn we 20% van de gehele universiteit. Maar niet alleen zitten we ver buiten de singel, we zitten ook vaak buiten het gesprek.


Naast dat ik de master Wiskunde studeer, ben ik dit jaar voorzitter en lid van de Faculteitsraad bij FWN namens PBMS. Ik vertegenwoordig FWN-studenten en ik faciliteer dat de Faculteitsraad functioneert. In deze rol heb ik contact met veel studieverenigingen, opleidingscommissies en medewerkers van de universiteit en faculteit om ons onderwijs te verbeteren.


Dit wil ik meenemen naar de universiteitsraad. De universiteit heeft vaak niet de belangen van bèta’s hoog. Met onze ervaringen willen wij dat veranderen. PBMS is actief op alle lagen van medezeggenschap en hiermee kunnen we snel problemen aankaarten en aanpakken.
Stem op PBMS voor een universiteit waar jij centraal staat.

De faculteitsraad – Faculteit Wiskunde- en Natuurwetenschappen

Lucie Spek

Ik ben Lucie en ik ben eerstejaars master Chemistry. Dit jaar ben ik bestuurslid bij het CDL, studievereniging voor MST en Chemistry. In deze functie ben ik veel te weten gekomen over de ins en outs van de faculteit. Ik verbaas me soms over bepaalde keuzes die er door de universiteit worden gemaakt en ik merk dat studenten zich te weinig uitspreken over de gang van zaken.

Hier wil ik komend jaar graag verandering in brengen. Ik blijf praten met de studenten om me heen, van alle studies binnen onze faculteit, en ik gebruik mijn bestuurservaring om problemen aan te kaarten en op te lossen. Je kan niet verwachten dat mensen automatisch naar je toekomen; je moet actief mensen benaderen.

Leon Huiszoon

Ik ben Leon, vierdejaars student Wiskunde. Zoals we allemaal wel weten zijn geen twee opleidingen hetzelfde, niet alleen inhoudelijk maar ook de sfeer, manier van lesgeven, het aantal contacturen en de studielast verschillen. Vanuit de faculteit vereist dit maatwerk waar jullie beleving en mening altijd centraal staat. Om dit niet over te laten aan de andere faculteiten heb ik mij gekandideerd bij de PBMS. Voor onderwijs van bèta’s voor bèta’s.

Luc van Rijn

Ik ben Luc, eerstejaars masterstudent Bio-Pharmaceutical Sciences. Er is in de afgelopen 5 jaar veel vernieuwd en verbeterd op de universiteit. Alleen brengen deze vernieuwingen ook veel uitdagingen mee voor studenten die vaak onderbelicht blijven. Dit heb ik ook gemerkt als voormalig bestuurslid van studievereniging „Aesculapius”. Studenten zijn de drijfveren van de universiteit en daarom moeten studenten meer betrokken worden. PBMS zet zich in voor de Universiteit van morgen, met kansen en een fijne werkomgeving voor elke student.

Pim Veefkind

Studentenraad Faculteit Geneeskunde / LUMC

Yaël Nijhuis

Dylan Verfüürt

Ben van den Aardweg

Maurits Staal

Sofie van Goor

Feline Govaert

Timo Sips


Volg vooral onze socials!